recollida_01

Gestió de residus

PUNT VERD recollida de

  • Olis
  • Aigües de sentina
  • Hidrocarburs
  • Draps

ILLA ECOLÒGICA

  • Rebuig
  • Paper i cartró
  • Plàstics i envasos
  • VidresEs disposa d’una recollida selectiva al Club per tal de donar la possibilitat de reciclar i valoritzar els residus generats. Aquesta recollida correspon a totes les fraccions que es puguin generar al Club, mitjançant la recollida municipal de paper, cartró, plàstics i llaunes, rebuig i vidre. La resta de residus generats al port o pels seus usuaris es gestionen mitjançant el Punt Verd ubicat en el propi port fins al seu lliurament a un gestor autoritzat.

Cal tenir en compte que el Club ha de donar compliment a l’article 5 del RD 1381/2002, de 20 de desembre, modificat pel RD 1084/2009, de 3 de juliol, sobre instal·lacions portuàries de recepció de residus generats per les embarcacions usuàries de les instal·lacions del Club, i garantir la correcta gestió ambiental d’aquests residus, és per aquest motiu que es disposa de l’estació de bombeig que recull les aigües grises i de sentina de les embarcacions dels usuaris.