Bones pràctiques ambientals

 • Ports nets Puertos limpios logo_portsnets2

  Un port net és un mar viu. Un dels esforços del Port d’Aiguablava és garantir la sostenibilitat del port: per [...]

 • Aigua Agua aigua3

  El port disposa de: Servei difusor de raigs en la mànega Rellotge i temporaditzador programable. Recomanacions: Mesureu el consum de [...]

 • Electricitat Electricidad LLUM2

  El port disposa de: làmpades especials de baix consum rellotge de mitjanit de cèdul·la fotovoltaïca Comptadors: reactica col·lectiva   Altres [...]

 • Abocaments Vertidos abocaments2

  El port disposa de: El port disposa permanentment de quatre barreres de contenció pels petits vessaments o fuites. El port [...]

 • Benzinera Gasolinera betzinera3

  La càrrega de carburants és una activitat durant la qual, si no es prenen precaucions, es poden produir abocaments de [...]

 • Gestió de residus Gestión de residuos reciclatge

  En el Club Náutico Aiguablava existe un sistema selectivo de recogida de residuos que ofrece la posibilidad de reciclar y [...]