abocaments2

Abocaments

El port disposa de:

  • El port disposa permanentment de quatre barreres de contenció pels petits vessaments o fuites.
  • El port no disposa d’hangar ni de cap zona habitilitada per netejar embarcacions.

 

Recomanacions

  • Es prohibeix l’abocament d’aigües sanitàries i de sentines a les aigües interiors de port.Totes les embarcacions que amarrin en el por t han de disposar dels sistemes de filtres i mitjans de prevenció per l’abocament d’aigües residuals i de la sentina al port.
  • El personal del port és l’encarregar d’extreure les aigües de sentines i les aigües sanitàries mitjançant la bomba d’aspiració situada a l’Estació de Servei.
  • Les persones jurídiques o físiques que ocasionin un vessament seran les responsables de les despeses de neteja i reparació pels danys originats.