betzinera3

Benzinera

La càrrega de carburants és una activitat durant la qual, si no es prenen precaucions, es poden produir abocaments de forma habitual en la boca de sortida.

S’ha de tenir cura en la càrrega de carburants a les embarcacions per evitar abocaments en la boca de sortida. El carburant cau sobre coberta, es baldereja i finalment va a parar a l’aigua. Les repercussions medioambientals de les substàncies químiques i metalls pesants que contenen els carburants poden afectar en la fauna i flora marina.

El port disposa permanentment de quatre barreres de contenció pels petits vessaments o fuites accidentals d’hidrocarburs.

En cas de vessament, el port disposa de mànega de contenció, baietes absorvents i líquids dispersants.


Com utilitzar l’estació de serveis de carburants

1. Esperi el seu torn al moll d’espera

2. Amarri correctament l’embarcació.

3. Apagui el motor de l’embarcació.

4. Sol·liciti el servei al personal de l’estació. Comprovi que la quantitat i el tipus de carburant és l’adequat per a l’embarcació.

5. Asseguri’s que diposita l’àigua o el carburant en el dipòsit corresponent.

6. Avisi al personal de la betzinera en cas que es detecti algun vessament i demani material absorvent si el necessita.

7. Engegui els extractors (blowers) abans de posar en marxa el motor.